LargeSense LS911 ra đời đánh dấu sự đột phá của công nghệ cảm biến khi đã hiện thực hoá được ước mơ của mọi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi có thể chụp được ảnh khổ lớn như trên máy ảnh film. Kích thước cảm biến luôn là mối quan...

read more

LargeSense LS911 ra đời đánh dấu sự đột phá của công nghệ cảm biến khi đã hiện thực hoá được ước mơ của mọi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp khi có thể chụp được ảnh khổ lớn như trên máy ảnh film. Kích thước cảm biến luôn là mối quan...

read more